Prijímame platby kartami platba kartou 

Prijímame platby kartami platba kartou 

Naše služby STK

Technická kontrola (TK)

Technická kontrola (TK) je prehliadka a posúdenie technického stavu vozidla, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek.

Druhy technických kontrol vykonávané u nás:

 • technická kontrola pravidelná
 • technická kontrola zvláštna
 • technická kontrola administratívna
 • technická kontrola opakovaná

Emisná kontrola (EK)

Emisná kontrola (EK) motorového vozidla je prehliadka a kontrola stavu motora vozidla a jeho systémov, komponentov alebo samostnatných technických jednotiek, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch, a meraním zistené dodržiavanie podmienok a emisných limitov motora.

Druhy emisných kontrol vykonávaných u nás:

 • emisná kontrola pravidelná
 • emisná kontrola zvláštna
 • emisná kontrola administratívna
 • emisná kontrola opakovaná

Kontrola originality (KO)

Kontrola originality (KO) je kontrola originality a zhodnosti vozidla vykonávaná meraním a nedeštruktívnym skúmaním zameraná na zisťovanie stôp neoprávneného vonkajšieho zásahu do identifikátorov vozidla, do konštrukcie vozidla alebo do dokladov vozidla

Ktoré doklady sú potrebné pri technickej a emisnej kontrole?

 • Originál Osvedčenie o evidencii časť I. (tzv. malý technický preukaz) alebo
 • Originál Osvedčenie o evidencii časť II. (tzv. veľký technický preukaz),
 • Originál Protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o motorové vozidlo s LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené takýmto zariadením od výrobcu alebo bolo dovezené zo zahraničia a takéto plynové zariadenie nemá,
 • Originál Protokol o predchádzajúcej technickej alebo emisnej kontrole, ak ide o opakovanú kontrolu.

FOTOKÓPIU technických preukazov akceptujeme IBA v prípade, ak bol originál technického preukazu zadržaný Políciou a k dispozícii je o tom doklad.

Ktoré doklady sú potrebné pri kontrole originality?

 • Originál Technického preukazu (veľkého aj malého)
 • Preklady technických preukazov (vieme zabezpečiť, cena cca 20-30€)
 • Občiansky preukaz
 • Kúpno-predajná zmluva.


© Copyright 2018 - 2024 STK Levice s.r.o. iso